Gabinet neuropsychologiczny
mgr Aleksandra Ćwięk- neuropsycholog, specjalista psychologii klinicznej

Specjalizuję się w diagnozie i terapii neuropsychologicznej pacjentów cierpiących z powodu różnych chorób układu nerwowego (OUN) oraz  konsekwencji przebytych urazów czaszkowo- mózgowych .  

Diagnoza i terapia neuropsychologiczna skierowana jest zarówno do osób dorosłych jak i dzieci.

Prowadzę diagnozę różnicową zaburzeń pamięci i terapię neuropsychologiczną ukierunkowaną na poprawę funkcji poznawczych zarówno osób dorosłych jak i dzieci.


Obszary działalności zawodowej:

Neuropsychologiczna diagnoza i terapia dziecka

1.      WCZESNA INTERWENCJA  DIAGNOSTYCZNA (0-3r.ż)

  •        Diagnoza neuropsychologiczna  dziecka do lat 3 w oparciu o założenia Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej
  •       Skierowana jest do rodziców dzieci z podejrzeniem nieprawidłowości rozwojowych np. opóźniony rozwój funkcji motorycznych (siadanie, raczkowanie, chodzenie), opóźniony rozwój mowy i kontaktu społecznego

2. Diagnoza i terapia dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym:

·         Diagnoza neuropsychologiczna  dziecka powyżej 3 r.ż. w oparciu o wystandaryzowane metody diagnostyczne

·         Skierowana do dzieci z trudnościami w sferze poznawczej i emocjonalnej zarówno rozwojowych jak i nabytych  w wyniku choroby neurologicznej jak np. padaczka, udar mózgu, guz mózgu, czy urazu czaszkowo- mózgowego

·         Zaburzenia koncentracji uwagi

·         Trudności w uczeniu się

·         Specyficzne zaburzenia umiejętności szkolnych  (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)

·         Specyficzne zaburzenia  językowe (afazja rozwojowa i pourazowa);  

 

Neuropsychologiczna diagnoza i terapia osób dorosłych

1. Diagnoza neuropsychologiczna   w oparciu o wystandaryzowane metody diagnostyczne

2. Skierowana do pacjentów neurologicznych cierpiących z powodu

  • Afazji tj. zaburzeń mowy (powstałych w wyniku udaru mózgu lub w konsekwencji innych schorzeń OUN·         
  • Zespołów amnestycznych tj. przewlekłych zaburzeń pamięci
  • ·         Trudności w koncentracji uwagi, planowaniu i wykonaniu celowych, złożonych zadań
  • ·         Zaburzeń zachowania i kontroli emocji powstałych na tle zmian w układzie nerwowym

3. Diagnoza różnicowa stanów depresyjnych, lękowych oraz objawów sygnalizujących proces otępienny (Choroba Alzheimera itp.)

 

Rejestracja telefoniczna 

tel. 604 214 398 


Popularne posty